Så fungerar Kommunals a-kassa

Kommunals a-kassa är en av Sveriges största a-kassor. Vårt huvudsakliga uppdrag är att betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet.

Våra medlemmar

Vi har fler än 600 000 medlemmar. Våra medlemmar är anställda i kommuner, regioner, kyrkor, inom naturbruksområdet eller arbetar med samhällsservice inom kommunala eller privata bolag. Kommunals a-kassa är inte en myndighet men vi bedriver myndighetsutövning när vi handlägger och beslutar i ersättningsärenden och medlemskapsärenden.

Så här ser vår organisation ut

Kommunals a-kassa har en styrelse med säte i Stockholm. Där finns också huvudkontoret. Totalt har vi kontor på åtta orter i Sverige. På kontoren finns en enhetschef och handläggare som dagligen handlägger a-kasseärenden. Handläggarna ger service via telefon, mejl och tar emot besök. På kontoren finns också handläggning av medlemskaps-, EU-/EES- och företagarärenden.

På huvudkontoret finns ett antal lednings- och specialistfunktioner som kassaföreståndare, försäkrings-, kommunikations-, kompetens-, IT-, och kvalitetsansvarig.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år. Mellan stämmorna är styrelsen högsta beslutande organ. A-kassans styrelse består av nio ledamöter och två suppleanter varav en ledamot och en suppleant som är utsedd av staten. Styrelsen ansvarar för verksamheten i stort genom att fatta principbeslut för hur a-kassan ska styras. Det är sedan kassaföreståndaren som driver verksamheten.

Lagar och regelverk

Kommunals a-kassas verksamhet regleras huvudsakligen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Det finns flera myndigheter som granskar vårt arbete. Vår huvudsakliga granskningsmyndighet är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) www.iaf.se. Vi omfattas av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som rör ersättning från a-kassan och ärenden som rör prövningar av medlemsavgift för arbetslösa medlemmar.

Du kan själv läsa de föreskrifter som styr vår verksamhet genom länkarna nedan: