• Vma Ikon
    Svara på 4 frågor om språk Vi vill bli bättre på att ge service till dig som inte har svenska som ditt första språk. Du kan hjälpa oss genom att svara på 4 frågor. Du är helt an...

Vad innebär ditt medlemskap?

Vad krävs för att få a-kassa? Vi är en medlemsförening och vår verksamhet är styrd av lag.

Du måste ha arbetat i minst 6 månader

Ett medlemskap i a-kassan innebär inte att du automatiskt har rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös utan du behöver även uppfylla vissa villkor. För att ha rätt till ersättning måste du bland annat ha arbetat i minst 6 månader. Vill du veta mer kan du läsa mer här Har du rätt till a-kassa?

Visste du att arbetslöshetsförsäkringen styrs av lag?

Vad många inte känner till är att villkoren och ersättningens storlek styrs av lag som bestäms av riksdagen. Alla a-kassor omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring och därför är både villkoren och ersättningen lika oavsett vilken a-kassa du tillhör. Vår uppgift som a-kassa är att bedöma vem som har rätt till ersättning utifrån de villkor som finns i lagen.

Det här kan du som medlem påverka

Kommunals a-kassa är en medlemsförening och en verksamhet som arbetar på uppdrag av staten. Som medlem i föreningen kan du påverka hur föreningen styrs. Det du inte kan påverka är villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Villkoren regleras i lag och det är riksdagen som beslutar om ändringar.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: