Nya regler för a-kassan

Regeringen har fattat ett antal beslut som ska göra att fler kan få a-kassa. De nya reglerna började gälla den 13 april 2020. Några har nu upphört men vissa har förlängts till 2022.

Enklare att uppfylla ett arbetsvillkor (Förlängs till och med 2022)

För att uppfylla arbetsvillkoret krävs nu att du  arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod från 13 april 2020 till och med 31 december 2022.

 

Grundbeloppet höjs (Förlängs till och med 2022)

Grundbeloppet höjs från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut till de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret. För att få 510 kr ska du ha arbetat heltid under 1 år.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Den inkomstbaserade ersättningen höjs (Förlängs till och med 2022)

Idag är den högsta ersättningen du kan få de 100 första dagarna 910 kronor. Maxbeloppet höjs nu till 1 200 kronor per dag. För att få 1200 kr ska du ha haft en genomsnittlig månadslön på 33 000 kronor de 12 senaste månaderna innan du blev arbetslös.

Om du redan fått mer än 100 ersättningsdagar så gäller det här inte dig.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Maxtaket höjs nu även för ersättningsdag 101 - 300 (450) från max 760 till max 1 000 kronor.

Gäller: 29 juni 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Karensen på 6 dagar tas bort (Förlängs inte)

Från och med tidrapporten vecka 14 till och med 53 2020 dras det inga karensdagar.

Gäller för alla: Det dras inga karensdagar under vecka 14 –  vecka 53 2020

Riksdagen har beslutat att inte förlänga de tillfälliga reglerna om karens utan den gäller bara fram till 3 januari.

Det innebär att det kommer att dras karens på din ersättning om du fått beslut men inte börjat få ersättning innan 4 januari.

 

Medlemsvillkoret blir kortare (Förlängs inte)

Varje månad du är medlem räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod från 13 april 2020 till och med 3 januari 2021.

Om du fått en ersättningsperiod beviljad innan 13 april och inte varit medlem i 1 år, gäller de gamla reglerna dvs. att en medlemsmånad räknas som en medlemsmånad.