Ny medlemsavgift från 1 juni 2020

Den 1 juni ändrar vi medlemsavgiften med 7 kronor, den nya avgiften blir 120 kronor per månad.

Bakgrunden till att vi höjer vår medlemsavgift är de positiva förändringarna i a-kassan med höjda ersättningsnivåer som gör att vi behöver höja avgiften.

Den nya avgiften beslutades på den extra föreningsstämman som hölls den 28 april.

Är du inte medlem i fackförbundet Kommunal blir förändringen 4 kronor per månad och avgiften blir nu samma som för fackanslutna, 120 kronor i månaden.