Nu kan du få ersättning även när du har uppehållslön eller ferielön

Tidigare var ersättningen begränsad under tiden du hade ferielön eller uppehållslön men från 1 juni 2020 har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) tagit bort reglerna. Det innebär att du som har haft en anställning med uppehållslön eller ferielön har rätt till ersättning på sommaren på samma sätt som andra arbetslösa.