Medlemsundersökning

Varje år gör vi en medlemsundersökning tillsammans med SIFO/Kantar för att utvärdera vår service och bemötande. De kontaktar slumpmässigt utvalda medlemmar och frågar om de vill svara på en enkät om oss via ett webbformulär. Undersökningen kommer att pågå under vecka 38-40.