Om du vill byta a-kassa

Om du byter a-kassa är det viktigt att det inte blir något uppehåll mellan medlemskapen i de två a-kassorna.

Gör så här för att få ett sammanhängande medlemskap

För att få ett sammanhängande medlemskap när du byter a-kassa behöver du meddela din nuvarande a-kassa att du vill avsluta ditt medlemskap. Därefter skickar du in en ansökan till din nya a-kassa. Du kan skicka ansökan till den nya a-kassan samtidigt som du avslutar ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa.

Du kan se en lista över alla a-kassor i Sverige med kontaktuppgifter och information om deras verksamhetsområden hos Sveriges a-kassor Hitta din a-kassa.

Vad händer vid uppehåll i medlemskap?

Om det blir uppehåll mellan dina medlemskap i de olika a-kassorna kan du förlora rätten till inkomstbaserad ersättning.

Om du vill gå ur a-kassan

Om du vill gå ur a-kassan måste du meddela oss det skriftligt. Medlemsavgiften betalas för hela den sista månaden. Tänk på att din ersättning kan påverkas om du går ur a-kassan. Ditt medlemskap avslutas per automatik månaden innan du fyller 65 år. Däremot måste du själv meddela oss skriftligt att du vill gå ur a-kassan om du tar ut din pension i förtid.

Det går bra att meddela oss via Mina sidor, brev eller mejl, medlem@kommunalsakassa.se

Vi behöver veta ditt

  • Namn
  • Personnummer
  • Vilket datum du vill avsluta ditt medlemskap.