Löneuppräkning

Facket Kommunal har förhandlat om nya löner enligt kollektivavtalet och årets löneuppräkningen kan påverka din ersättning.

Den genomsnittliga inkomsten är den som ligger till grund för din ersättning per dag. Höjningen är 2,03 procent och kommer att gälla från och med måndag 1 november. Det gäller för dig som har inkomstbaserad ersättning.

Löneuppräkningen kan göra att du får högre ersättning per dag men det måste inte bli så. Det beror på vad du har för genomsnittlig inkomst i dag och i vilken ersättningsnivå du ligger.

Om du har aktivitetsstöd och får ersättning från Försäkringskassan så kommer vi att meddela dem om du får ändrad ersättning per dag.

Om du har åsikter om varför höjningen är på 2,03 procent så kan du höra av dig till facket Kommunal.