Kommunals a-kassa byter mejladress

Kommunals a-kassa byter till en ny mejladress. Det innebär i praktiken att om du vill nå oss ska du använda en annan adress.

Har du frågor om försäkringen mejla akassan@kommunalsakassa.se.

Har du frågor om hur du blir medlem, avgifter eller vill gå ur a-kassan mejla medlem@kommunalsakassa.se.

Funderar du på eller redan arbetar utomland kontaktar du oss enklas på eu@kommunalsakassa.se.

Skulle du av någon anledning fortfarande använda våra gamla mejladresser så kommer de ändå att nå oss under en övergångsperiod.