Hur mycket får jag i a-kassa?

Vi beräknar din ersättning på olika sätt beroende på hur länge du har varit medlem och när du har uppfyllt ett arbetsvillkor.

Har du varit medlem kortare än 12 månader?

Du som uppfyllt ett arbetsvillkor men varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan högst få grundersättning på 510 kronor per dag i ersättning om du har jobbat heltid under ett helt år. Om du har arbetat deltid minskas beloppet. Om du till exempel har arbetat 50 procent av heltid kan du högst få 50 procent av 510 kronor per dag, det vill säga 255 kronor.

För att kunna få grundersättning behöver du ha fyllt 20 år.

Nya regler för grundersättning

Reglerna ovan gäller under perioden 13 april 2020 t.o.m. 3 januari 2021.

Har du varit medlem längre än 12 månader?

Har du varit medlem i a-kassan längre än 12 månader och uppfyllt ett arbetsvillkor inom din medlemskapstid får du 80% av din lön, men du kan högst få 1200 kronor per dag. För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt. 1200 kronor per dag kan du högst få de första 100 ersättningsdagarna, därefter är ersättningen högst 1000 kronor per dag. Efter 200 ersättningsdagar sänks din ersättning till 70 % av din lön.

Nya regler inkomstbaserad ersättning

Reglerna ovan gäller under perioden 13 april 2020 t.o.m. 3 januari 2021.
Höjningen av ersättningen för dag 101-300 (450) gäller under perioden 29 juni 2020 t.o.m. 3 januari 2021.

Varje medlemsmånad är värd 4 månader

Under perioden mars till och med december 2020 är varje medlemsmånad värd 4 månader. Det innebär att efter 3 månaders medlemskap kommer det räknas som om du varit medlem hos oss i 12 månader.

Hur länge får du ersättning?

En ersättningsperiod är normalt högst 300 dagar. Om du har barn under 18 år när perioden tar slut förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

När dina ersättningsdagar är slut behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få rätt till en ny period. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Många blir i det läget inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program.