Vad händer sen?

Om du är heltidsarbetslös får du normalt ersättning under högst 300 dagar. De 300 dagarna kallas en ersättningsperiod. För deltidsarbetslösa finns en extra begränsningsregel. Du kan bara arbeta deltid och få ersättning från a-kassan i samma vecka i totalt 60 veckor.

bild - vad händer sen

När din ersättningsperiod tar slut

Har du har barn under 18 år som du har vårdnad av när perioden tar slut, förlängs perioden automatiskt med 150 dagar. Det blir då totalt 450 ersättningsdagar i perioden.

Har du inte vårdnad om dina barn har du fortfarande rätt till de extra 150 dagarna. Då behöver du själv lämna intyg om ditt barn till oss.

När din ersättningsperiod är på väg att ta slut undersöker vi om du har rätt till en ny period. För att kunna få en ny ersättningsperiod måste du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor under den tid du fått ersättning från a-kassan.

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Många blir i det läget inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För deltidsarbetslösa: När de 60 veckorna tar slut

Du kan arbeta deltid och få ersättning från a-kassan under 60 veckor i en ersättningsperiod.

Om du under en vecka både får ersättning från a-kassan och jobbar deltid räknas den veckan bort från dina 60 veckor.

När dina 60 veckor tar slut kan du bara använda de dagar som finns kvar i perioden till ersättning under veckor då du är helt arbetslös.