Företag och a-kassa

Om du startar ett nytt företag medan du får ersättning kan du förlora rätten till ersättningen.

Du kan normalt inte arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även för dig som tar uppdrag och fakturerar via faktureringsbolag. Det enda undantaget är företag eller uppdrag som du fått godkänt som deltidsföretag eller godkänt som extraarbete när du sökte ersättning.

Godkänt extraarbete

Företag som du har drivit vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader kan i vissa fall räknas som ett extraarbete. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning.

 

Deltidsföretag

Du kan få behålla företag som du har drivit vid sidan om ett deltidsarbete och få ersättning samtidigt om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du har varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du har haft företaget i minst 6 månader och att du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag.

Om du har ersättning och funderar på att starta företag eller om du har ett företag och vill söka ersättning, bör du höra av dig till oss först.