Det är viktigt att du fortsätter skicka in dina tidrapporter

För att vi ska kunna betala ut din ersättning är det viktigt att du fortsätter skicka in dina tidrapporter som vanligt.

Du behöver inte skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen just nu

Arbetsförmedlingen har bestämt att arbetssökande inte längre behöver lämna in en aktivitetsrapport varje månad. Detta beslut påverkar inte din rätt till a-kassa. Beslutet gäller från idag fram till 1 juli. Då ska du på nytt lämna in aktivitetsrapport för juni.

Anledningen till detta beslut är Coronaviruset. Arbetsförmedlingen vill genom detta minska behovet av besök på deras kontor.

Du ska fortsätta att söka jobb och göra andra aktiviteter som för dig närmare jobb, enda skillnaden är att du inte behöver rapportera vad du har gjort till Arbetsförmedlingen.