Årets ordinarie föreningsstämma hålls digitalt den 11 juni klockan 13.00

På dagordningen finns förutom val av styrelse och rambudget ett förslag till stadgeändring.

Stadgeändringen gäller § 2 Verksamhetsområde, där förslaget är att byta ut ordet ”landsting” till ”regioner”.

Kallelse har skickats till ombud, styrelse och revisorer.