Publicerad:

Tillfälliga regler för a-kassan år 2022

Nu har det även kommit en ny regel gällande minskad karens som gäller under 2022. Regeringen har fattat ett antal beslut som ska göra att fler kan få a-kassa. De nya reglerna började gälla den 13 april 2020. Några har nu upphört men vissa har förlängts till 2022.

Karensen minskad från 6 dagar till 2 dagar

(gäller tidrapporter från och med 3 januari 2022, vecka 1)

I början när du får en period med a-kassedagar dras karens, det är dagar du inte kan få ersättning för

  • Om det inte dragits någon karens innan tidrapporten för vecka 1 2022 kommer du få a-kassa enligt den nya regeln. Det betyder att det bara dras 2 dagar karens.
  • Om det dragits 1 karensdag innan vecka 1 2022 kommer det att dras ytterligare 1 karensdag 2022.
  • Om det dragits 2 karensdagar innan vecka 1 2022 kommer inga ytterligare karensdagar att dras 2022.

Gäller: 3 januari 2022 - 2 januari 2023

Enklare att uppfylla ett arbetsvillkor

(Förlängs till och med 2022)

För att uppfylla arbetsvillkor krävs nu att du arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod från 13 april 2020 till och med 31 december 2022.

Grundbeloppet höjs

(Förlängs till och med 2022)

Grundbeloppet höjs från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut till de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret. För att få 510 kr ska du ha arbetat heltid under 1 år.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

Den inkomstbaserade ersättningen höjs

(Förlängs till och med 2022)

Från och med 13 april har maxbeloppet tillfälligt höjs nu till 1 200 kronor per dag. För att få 1200 kr ska du ha haft en genomsnittlig månadslön på 33 000 kronor de 12 senaste månaderna innan du blev arbetslös.

Om du redan fått mer än 100 ersättningsdagar så gäller det här inte dig.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

Även maxtaket för dag 101-300 (450) höjs från max 760 till max 1 000 kronor.

Gäller: 29 juni 2020 till och med den 31 december 2022

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: